Close

ডিমোগ্রাফি

২০১১ সেনসসকী মতুং ইন্না , মখাগী ফিগরসিং লৈরগনি:

ডিমোগ্রাফি লেবল বেলিউ
এরিয়া ১৬৯৮ Sq Km
সবডিবিজন মসিং
দেৱেলপ্মেন্ত ব্লোক্স মসিং
খুঙ্গং মসিং ৫৩৪
ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মসিং
পুলিশ ষ্টেসন মসিং
পুলিশ ঔত্পস্ত মসিং
মিউনিশিপালিটিশিং
লোন
লিতেরায় রাতে ৮৫%