Close

 

dc kpi pic
ডিপুটি কম্মিশন্নর & ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেত মহেস হিরালাল চাওধরি , আই এ এস

থৌদোক্শিং

ইভেন্ট লৈতে
 • ত্রী প্লান্তাতিঅন দ্রিৱে
  ত্রী প্লান্তাতিঅন দ্রিৱে
 • ত্রী প্লান্তাতিঅন দ্রিৱে
  ত্রী প্লান্তাতিঅন দ্রিৱে
 • ডী শী স্পীচ
  ডী শী স্পীচ

হেল্প লাইন নম্বরশিং

 • ফাইয়র সর্ভিস -
  101
 • অঙাংগী হেল্প লাইন -
  1098
 • নুপিগী হেল্প লাইন -
  181
 • পুলিস -
  100
 • ডিজ্যাস্টর ম্যানেসমেন্ট -
  108
 • এম্বুলেন্স -
  102