Close

ডিজ্যাস্টর ম্যানেসমেন্ট

 

ডিষ্ট্রিক্ট ডিজ্যাস্টর ম্যানেসমেন্ট প্লানগা মরি লৈনবা তেলিফোন ডাইরেক্টরি
মথং মনাও ডিষ্ট্রিক্ট লেভেল আই আর তী ওফিসর সিং
১. রেস্পন্সিবল অফিসার ডিপুটি কম্মিসস্নর
২. ইনসিডেন্ট কমান্ডার চিফ সুপরইন্টেন্দেন্ট ওফ পুলিস
৩. ডিপুটি ইনসিডেন্ট কমান্ডার অ্য়াডিশন্য়াল ডিপুটি কম্মিসস্নর
৪. লিয়াজোঁ ওফিসর সিং অপুন্বা সব ডিভিজনেল ওফিসর
৫. সেপটি ওফিসর সিং চীফ মেডিকেল ওফিসর
৬.  ইনফোর্মেসন অমসুং মেডিয়া ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন অফিসার অমসুং মাহাকি রিপ্রেসেন্টেটিভস
৭. মেম্বর সিং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অফিসার সিং