Close

মণিপুরগী চীফ মিনিষ্টরগী প্রোফাইল

 • মিং : নোংথোম্বম বিরেন সিংহ
 • পোকপা : 1 জানুৱারি, 1961
 • কেরিয়ার:

  1. ফুটবোল সানারগা হৌরকখি অমসুং বোদর সেকুরিটি ফোরস (বি এস এফ) তা থবক চংলবা/খল্লবা মতুং বি এস এফ কী দোমেনসটিক কমপিটিসন শীংগীদমক সানারমখি। বি এস এফ দাগী তোকলবা মতুং জরনেলিজমদা মাই ওনশিনখী।
  2. জরনেলিজমগী ফোরমেন ত্রেনিং অমসুং এক্সপিরিএনস লৈজদ্রাবসু, নহরোনগী থৌদাং হাইবা নুমিৎ খুদিংগী ফোংবা পাও-চে অমা শোক 1992 ইং দাগী পুথোকপা/পব্লিস তৌবা হৌখি।
 • পোলিটিকেল কেরিয়ার:

  1. শোক 2002 ইং দা মণিপুরগী বিধান সভাদা দেমোক্রেটিক রিভুলুসনারি পিপল পার্টি (দি আর পি পি) গী মিহুৎ অমা ওইনা হৈঙাং কেন্দ্রাদাগী করকখি।
  2. শোক 2003 ইং দা ইন্দিয়ান নেস্ননেল কংগ্রেস (আই এন সি) য়াওখি।
  3. মে 2003 ইং দা মিনিষ্টর ওফ স্টেট (ভিজিলেন্স) অমসুং ফোরেশ এন্দ ইনভাইরোনমেন্ট গী মন্ত্রি (ইন্দ. চারজ) ওইনা মণিপুর সরকারগী ফম পাইখি। লোইন্না, মণিপুর পোলুসন কন্ত্রোন বোর্ডকী চিয়াইমেনগী ফমসু পাইরকখি।
  4. শোক 2007 ইং দা ইন্দিয়ান নেস্ননেল কংগ্রেসগী মিহুৎ ওইনা অমুক হন্না করতুনা ইরিগেসন এন্দ ফ্লড কনত্রোন, য়ুড এফিয়ার এন্দ স্পোর্ট লোইন্না কুজুমর এফয়র এন্দ পব্লিক দিসত্রিবিয়ুসন গী মন্ত্রি ওইনা থৌ পুখি।
  5. অহুমলক শুবা ওইনা শোক 2012 ইং তা মশাগী হান্নাগী এসেমব্লি সিট অদু কনবা ঙমখি।
  6. ওকটোবর 2016 ইং দা মণিপুর বিধান সভা অমসুং মণিপুর প্রদেস কংগ্রেশ কমিতিদগী ফম থদোকখি।
  7. 17 ওকটোবর 2016 ইং দা বি জে পী দা য়াওখি অমসুং তুংদা বি জে পী মণিপুর প্রদেশ কী ৱাঙাংলোই অমসুং ইলেকসন মেনেসমেন্ট কমিটিগী কো-কনভেনর ওইনা থৌ পুখি।
  8. মরিরক শুবা ওইনা হৈঙাং কেন্দ্রা দাগী শোক 2017 ইং গী মণিপুর লেজিসলেটিব এসেমব্লি মিখল মাই পাকখি।
  9. র্মাচ 2017 ইং দা মণিপুর দা বি জে পী লেজিসলেচর পার্টিগী লিদর ওইনা খনখি অমসুং 15 র্মাচ 2017 ইং দা মণিপুরগী চীফ মিনিষ্টর ওইনা ৱাশক লৌখি।

Source: cmmanipur.gov.in